Kredyt bez zaświadczeń, na Dowód po otwarciu Konta
Warning: include(adwords1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kylu79/ftp/bankoweopinie.pl/index.php on line 120

Warning: include(): Failed opening 'adwords1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/kylu79/ftp/bankoweopinie.pl/index.php on line 120

Dostaniesz do 50,000 zł. po otwarciu Konta

NOWOŚĆ ! Bez sprawdzania dochodów

   Całkowicie przez Internet,  na sam Dowód !

   Gotówka w 3h po otwarciu konta

  Spłacasz TYLKO 10 zł. miesięcznie za 1,000 zł. kredytu

Otwórz Konto z Kredytem na Start do 50,000 zł.

________________________________________________________________________

Jeśli szukasz dodatkowego dochodu (600 - 1,200 zł. miesięcznie) Sprawdź TUTAJ

 

 

 

Dlaczego Polacy POLECAJĄ Konto
 
z Prostym dostępem do Kredytów?

 

   BEZ ZAŚWIADCZEŃ o DOCHODACH

   Możesz otrzymać gotówkę do 5,000 zł. już dzisiaj, po otwarciu konta bankowego

   Gotówkę otrzymasz bez wychodzenia z domu - całkowicie przez Internet !

Otwórz Konto i skorzystaj z kredytu do 5,000 zł.

 
 

 

 

 

Otrzymasz Kredyt lub Pożyczkę na sam Dowód !

Za 10 sekund wyślemy Ci oferty na Twój adres email.

 

Zobacz przykładowe oferty kredytów jakie od nas otrzymasz:

Chwilówka na sam Dowód 1.000 zł.  /  Spłata odsetek 0 zł. (jeśli spłacisz w 30 dni - pożyczka za darmo)
Pożyczka gotówkowa przez Internet 2.000 zł.  /  Rata TYLKO 122 zł. miesięcznie
Kredyt odnawialny na sam dowód  5.000 zł.  /  Spłata odsetek TYLKO 49 zł. miesięcznie
 
Aby otrzymać informacje o prezentowanych ofertach, podaj swoje imię i adres email
w formularzu poniżej (podanie danych jest dobrowolne). Nie obawiaj się, nie wysyłamy żadnego spamu.
 

                                

Podaj imię ►  
Podaj e-mail ►  

        

Wysyłając formularz powyżej, oświadczam, że zapoznałem się z kosztami i zasadami udzielania pożyczek oraz z polityką prywatności serwisu.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 
 
 
 
 

Zanim skorzystasz z kredytu lub pożyczki, zapoznaj się z ważnymi informacjami poniżej.


Reprezentatywny Przykład - Kredyt Odnawialny

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji dla mBanku S.A „Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego 2014r”. Kwota kredytu 7400 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 12,24% (na które składa się oprocentowanie 8,99% w skali roku z okresu Promocji i 15,49% w skali roku z okresu 6 miesiecy od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,24%, całkowita kwota kredytu 7400 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 8307,21 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 11.03.2014 r.


Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego przy podwyższeniu :

Kwota kredytu 14600 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 15,49% , prowizja za udzielenie kredytu 1,8%  od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 15,49%, całkowita kwota kredytu 14600 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 17301,42 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.


Reprezentatywny Przykład - Debet w Koncie

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji „Limit na start” dla klientów wnioskujących o kredyt w kwocie do 1500 zł Kwota kredytu 1500 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90%, prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,90%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 1660,18 zł.
Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.


Dla klientów wnioskujących o kredyt w kwocie powyżej 1 500 zł. Kwota kredytu 8 200 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90% , prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,90%, całkowita kwota kredytu 8 200 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 9 075,37 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.Opłaty i Prowizje związane z Kredytem odnawialnym i Debetem w koncie

Oprocentowanie kredytu nie przekracza średniej stawki stosowanej w bankach (4-krotność stopy lombardowej).

Oprocentowanie (kwota od 500 zł - do 150 000 zł) - 15,49% - 12,99% 1
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - 0 zł
Prowizja za udzielenie kredytu - 1,8% - 5% kwoty kredytu, min. 55,00 zł
Prowizja za podwyższenie kredytu - 1,8% kwoty podwyższenia
Prowizja za odnowienie kredytu - 1,8% kwoty odnowienia, min. 55,00 zł
Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny 2 - 50 zł
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) 3 - 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

1. Wysokość oprocentowania ustalana jest dla każdego wnioskodawcy na podstawie rodzaju posiadanego rachunku i przyznanej kwoty kredytu, oraz analizy zdolności kredytowej.
2. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. W przypadku obniżenia kwoty kredytu opłata obowiązuje od 01.08.2012 r.
3. Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku.Konsekwencje niespłacenia kredytu

Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKONTO. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku. Każda wpłata na eKONTO powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji Kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.Konsekwencje finansowe (czy są naliczane opłaty i/lub czy rosną odsetki)

- W przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie Bank nalicza odsetki od należności przeterminowanych w wysokości określonej w Tabelach oprocentowania.
- Sposób ustalania wysokości oprocentowania należności przeterminowanych oraz tryb i warunki jego zmiany określa Umowa Kredytu.
- Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu lub brak spłaty Kredytu w określonym w Umowie Kredytu terminie, może skutkować zgłoszeniem Kredytobiorcy do Systemu Bankowy Rejestr.
Zobacz Regulaminy i Umowy

W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności.


Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do:

1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony oraz odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart płatniczych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji, lub
2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, lub
3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, lub
4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu.Procedury windykacyjne

W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów:
1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN,
2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności:
a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika

W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem.Zasady dotyczące przedłużania pożyczek (w tym informacje, czy przedłużenie jest automatyczne i czy wiążą się z tym dodatkowe koszty).

Przedłużenie, czyli "prolongata" umowy kredytowej odbywa się automatycznie (bez wniosku Klienta) jeśli spełnił wszystkie postanowienia umowy. Koszt - 1,8 % kwoty odnowienia min. 55 zł.
Aby zrezygnować z odnowienia się umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z Operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. Dyspozycja powinna być złożona najpóźniej na 7 dni przed datą odnowienia kredytu. Jeśli posiadasz wspólne eKONTO, wystarczy, że jeden z współposiadaczy rachunku złoży dyspozycję na mLinii. Każdy kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia najpóźniej w ostatnim dniu ważności umowy kredytowej. Naliczenie i zaksięgowanie odsetek od wykorzystanego kredytu nastąpi w dniu, w którym upływa termin spłaty kredytu. Pamiętaj o zabezpieczeniu środków niezbędnych na spłatę zadłużenia.

 


 

Dane kontaktowe mBank

Adres Korespondencyjny
mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2, Kontakt Telefoniczny +48 42 6 300 800
 
adres strony internetowej: www.mBank.pl
 
 

Przyznanie kredytu odnawialnego lub karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności potencjalnego kredytobiorcy przez BRE Bank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Osoby posiadające eKonto w mBanku (także nowo otwarte konta) mogą otrzymać kredyty gotówkowe, odnawialne czy samochodowe przez Internet lub telefon, bez zaświadczeń. Do zaciągnięcia kredytu wystarczy posiadanie konta bankowego, wypełnienie wniosku on-line i przejście procedury banku. Wartości podane w tabeli są przybliżone, orientacyjne. Obliczenia nie są ofertą w rozumieniu prawa polskiego.
 

>> Konto z kredytem można otworzyć na stronach mBanku pod adresem mbank.net.pl

 
 
 

Zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty (produktu, usługi, promocji) banku/firmy prezentowanej powyżej, zapoznaj się z wszelkimi oficjalnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, do których należą między innymi:

 • wzór umowy pożyczki

 • regulamin

 • umowa ramowa

 • umowa ubezpieczenia

 • ryzyko kredytowe

 • zasady udzielania pożyczek/kredytów

Dokładne i najbardziej aktualne dane dotyczące oprocentowania, kwot pożyczki, okresu spłaty jak i wszelkich innych warunków udzielania pożyczek (kredytów) znajdziesz na stronach internetowych konkretnego banku/firmy pożyczkowej.


 

 

Kredyt Odnawialny w Koncie na Start


Kredyt w koncie staje się coraz bardziej popularny i doceniany przez klientów pośród oferty produktowej w bankach. Okazuje się bowiem, iż jest to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kredytów gotówkowych (łatwiejsza i znacznie szybsza procedura przyznania dodatkowych środków) a także idealne rozwiązanie, gdy nagle potrzebujemy większej sumy pieniędzy a wtedy przecież prywatne chwilówki odpadają lub po prostu nie są opłacalne w przypadku poważnych kredytów. W poniższym wpisie przedstawimy najważniejsze informacje związane z limitem kredytowym – w obiektywny sposób opiszemy zarówno zalety, jak i wady związane z tym produktem.

Kredyt odnawialny jest ściśle powiązany z rachunkiem bankowym (czy to osobistym, czy też firmowym klienta), dzięki temu ma on pełną kontrolę na wykorzystaniem środków oraz spłatą zadłużenia. Warto tutaj wspomnieć, iż posiadanie własnego konta bankowego jest kluczowym warunkiem w celu uzyskania kredytu. To właśnie na podstawie historii rachunku klienta, bank może określić jego zdolność kredytową oraz ustalić maksymalny limit, na jaki będzie mógł się zadłużyć (jest to zależne od wysokości miesięcznych wpływów). Co ciekawe, część banków udziela kredytu odnawialnego po otwarciu konta lub też po przeniesieniu rachunku osobistego z innego banku (w tym przypadku również klient może przedstawić wyciąg bankowy z ostatnich 3-6 miesięcy).

Nazwa tego produktu wzięła się od jego głównej cechy a zarazem ogromnej zalety, która wyróżnia kredyt na tle innych dostępnych na rynku ofert. Odnawialność polega na wielokrotnym skorzystaniu z przyznanych przez bank środków. Jak to jest możliwe? Otóż, każdorazowa wpłata na konto klienta, jest automatycznie przeznaczana na spłatę zobowiązania wobec banku i tym samym klient ponownie ma dostęp do limitu, może więc znów się zadłużyć. I tak niemal w nieskończoność, a przynajmniej przez okres obowiązywania umowy, czyli 12 miesięcy. Raz przyznany limit służyć może kilkakrotnie, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów czy też składania specjalnych wniosków. Wystarczy sensownie z niego korzystać i regularnie spłacać kredyt, aby cieszyć się stałym dostępem do dodatkowych środków, które można przeznaczyć na dowolny cel !

Sama spłata kredytu odnawialnego również jest fenomenem ! Nie ma tutaj mowy o żadnych stałych, z góry narzuconych przez bank ratach miesięcznych. Klient sam decyduje w jaki sposób i kiedy będzie spłacał powstałe zobowiązanie. Najważniejsze, aby spłacać same odsetki regularnie w celu obniżenia ogólnego kosztu a całość można oddać tak naprawdę na koniec umowy ! Warto dodać, że bank nalicza nam odsetki wyłącznie w przypadku faktycznego wykorzystania kredytu lub też jego części (koszty nie naliczane są więc, gdy limit leży niewykorzystany na naszym rachunku a także opłaty są naliczane wyłącznie od części, którą pożyczyliśmy a nie od całości limitu kredytowego). Jeśli tylko będziemy korzystać z kredytu rozsądnie i rzetelnie, może on być dla nas bardzo tani a nawet bezpłatny (pamiętajmy o okresie bez odsetkowym !) a także bank przedłuży nam umowę na kolejny rok bez konieczności składania ponownego wniosku. Jeśli jeszcze nie posiadasz kredytu odnawialnego, sprawdź ofertę proponowaną przez swój bank, jednak pamiętaj, że nie zawsze zaproponuje Ci on najlepsze warunki !

Porównaj produkt z innymi dostępnymi na rynku, wiele instytucji proponuje atrakcyjne promocje związane z debetem w koncie dla nowych klientów więc czasem warto jest się nimi zainteresować. Często debet jest oferowany klientom „w pakiecie” z rachunkiem osobistym, ludzie jednak rezygnują z takiej opcji, ponieważ w danej chwili nie potrzebują kredytu. To błąd, szczególnie jeśli chodzi o limit w koncie, który przecież niewykorzystany nic nas nie kosztuje a więc może stanowić idealne zabezpieczenie na przyszłość ! Zyskujemy łatwy i szybki dostęp do dodatkowej gotówki, która może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie !
Debet w Koncie – krok po kroku


1. Kredyt odnawialny – jak działa ?

Kredyt na koncie jest powiązany nierozdzielnie z naszym rachunkiem osobistym. Polega na udzieleniu klientowi określonego limitu, który zwiększa dostępne na koncie środki. Warto zaznaczyć, iż z kredytu można korzystać jak z własnej gotówki poprzez wypłatę pieniędzy (bankomaty, oddziały), dokonywanie przelewów, płacić kartą debetową. Produkt ten może być przeznaczony na dowolny cel i wykorzystany w całości bądź też częściowo.
 

 

2. Koszty i opłaty związane z debetem w koncie

Większość banków pobiera opłatę za samo przyznanie limitu kredytowego a także za jego późniejsze odnowienie (po 12 miesiącach, czyli jest to jednorazowa opłata). Jednak nie jest to regułą, bowiem coraz częściej można spotkać się z wieloma promocjami, szczególnie dla nowych klientów, w przypadku których wiele prowizji i opłat po prostu nie obowiązuje lub koszty te są obniżone np. przez pierwszy rok użytkowania kredytu. Uwaga ! Prowizja za udzielenie jest pobierana nawet jeśli klient nie wykorzysta limitu w okresie obowiązywania umowy ! Oczywiście tak jak w przypadku innych produktów kredytowych, również debet jest oprocentowany ale odsetki naliczane są tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty oraz wyłącznie przez okres zadłużenia a nie od całości limitu i przez 12 miesięcy.

 


3. Linia Kredytowa a naliczanie odsetek

Odsetki bank nalicza od dnia, w którym kredytobiorca zaczął korzystać z kredytu i to tylko od wykorzystanej kwoty a nie od całości przyznanego limitu, jak to ma miejsce w przypadku kredytu gotówkowego. W razie spłacenia zobowiązania bank przestaje naliczać koszty. Odsetki są sumowane za każdy miesiąc i pobierane z rachunku klienta automatycznie. Uwaga ! Odsetki mogą być spłacone środkami z kredytu więc nie trzeba mieć konta „na plusie”. Warto tutaj zapytać w banku czy istnieje tzw. okres bez odsetkowy czyli w tym terminie bank nie nalicza odsetek jeśli np. kredyt spłacimy w ciągu 7 dni.
 

 

4. Spłata Kredytu Odnawialnego

Kredyt odnawialny pod względem spłaty jest naprawdę wyjątkowym produktem, bowiem nie posiada on z góry określonego harmonogramu spłat a także nie jest on spłacany w miesięcznych ratach. Spłata następuje w sposób automatyczny za każdym razem, gdy na nasz rachunek trafiają jakiekolwiek wpływy. Przelewy te zmniejszają wykorzystaną przez nas kwotę kredytu, obniżając tym samym koszty. Równocześnie limit odnawia się i znów możemy się zadłużyć. Całość wykorzystanych środków należy oddać wraz z dniem zakończenia umowy, chyba, że jest ona automatycznie przedłużana, wtedy bank wymaga jedynie regularnych spłat naliczonych odsetek.
 

 

5. Dla kogo Kredyt na rachunku osobistym ?

Kredyt odnawialny może otrzymać każdy posiadacz lub też współposiadacze konta bankowego, pod warunkiem posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Oczywiście zdolność ta oceniania jest przez każdy bank indywidualnie i zależy od stosowanych procedur. Zazwyczaj wymagane są jednak stałe wpływy na rachunek lub też przedstawienie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. To na tej podstawie bank określa maksymalny limit kredytu w koncie. Banki raczej nie wymagają zabezpieczeń, chyba, że klient chce pożyczyć już na początku naprawdę sporą kwotę.
 

 

6. Jak zrezygnować/wypowiedzieć kredyt odnawialny ?

Z kredytu w koncie klient może zrezygnować w każdym momencie obowiązywania umowy. Wypowiedzenie najlepiej jednak złożyć przed odnowieniem się kredytu, ponieważ często dzieje się to automatycznie i równocześnie bank pobiera prowizję, która niestety w przypadku spóźnienia się nie jest zwracana. Jeśli chcemy zrezygnować z limitu kredytowego należy zadbać o to, by w tym czasie na rachunku znajdowało się wystarczająco sporo środków na pokrycie wszystkich odsetek za ostatni okres oraz oczywiście spłatę zadłużenia jeśli istnieje.

 
 
 


Uzupełnij swoją edukację finansową - Przygotowaliśmy dla Ciebie mnóstwo wartościowych materiałów z zakresu zarządzania domowym budżetem, zaciągania pożyczek, użytecznej ekonomii i wiele wiele więcej (finansowe gry, video, animacje, książki i artykuły). Materiały edukacyjne pochodzą z portalu edukacji finansowej Narodowego Banku Polskiego oraz forum Przyjaznych Inwestorów.

Wspieramy akcję Przeczytaj zanim podpiszesz - Pamiętaj, że zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty finansowej, zapoznaj się dokładnie z umową jak i z wszelkimi informacjami na temat wybranej oferty.

► Masz problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych? Pomożemy Ci - Sprawdź TERAZ !

 

 

Oferty przedstawione na stronie są ofertami zewnętrznych firm pożyczkowych, nie związanych z autorem niniejszego serwisu.

Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za działania ani oferty tych firm.

W szczególności, mimo dołożenia starań, autor strony nie gwarantuje, że przedstawione tu oferty nie uległy zmianie. Za każdym razem przed wzięciem pożyczki należy zapoznać się z aktualną ofertą firmy dostępną po kliknięciu w link prowadzący do serwisu internetowego danej firmy, który zamieszczony jest przy opisie oferty pożyczkowej/kredytowej.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Samo oprocentowanie pożyczki nie przekracza średniej stawki stosowanej w bankach.


 

 

 

 

Jak działa serwis PolecanePozyczki.pl ?

Serwis PolecanePozyczki.pl nie prowadzi działalności finansowej w zakresie udzielania kredytów czy pożyczek. Znajdziesz tutaj opinie użytkowników Internetu dotyczące wszelkiego rodzaju usług finansowych oraz banków i instytucji finansowych działających na polskim rynku.

Na pierwszym planie zawsze stawiamy dobro ostatecznego Klienta, czyli osoby takiej jak Ty, szukającej rzetelnych i bezstronnych informacji (opinii) na temat kredytów, pożyczek, lokat bankowych i innych produktów finansowych. Wiemy, jak ważna jest bezstronna i rzetelna informacja, dlatego w naszych serwisach internetowych nigdy nie namawiamy Klientów na konkretną ofertę - wybór produktu czy usługi finansowej, ma być zawsze i bez wyjątku decyzją podjętą samodzielnie przez Klienta.

Jesteśmy partnerami biznesowymi tylko i wyłącznie firm i instytucji finansowych, legalnie działających na terenie Polski, reprezentujących takie marki jak np. mBank, PKO BP, Bankier.pl, ING, VW Bank, Provident, Profi Credit, Via SMS, Vivus.

W niniejszym serwisie znajdziesz prawdziwe opinie na temat banków i instytucji finansowych. Opinie wyrażane są przez użytkowników Internetu i podlegają polityce prywatności serwisu. Nie moderujemy negatywnych opinii o bankach (firmach pożyczkowych) wyrażanych na łamach tego serwisu, jednak usuwamy treści nie zgodne z polskim prawem, obraźliwe czy wulgarne.

 

Niczego się nie obawiaj - Działamy zgodnie z polskim prawem. Twój email jest bezpieczny, nie otrzymasz od nas żadnego spamu, ani nie przekażemy Twoich danych żadnej innej firmie. W każdej chwili będziesz mógł samodzielnie, jednym kliknięciem usunąć swój email z naszej bazy kontaktów. Wystarczy że klikniesz w link znajdujący się w mailu jaki do Ciebie wyślemy, a natychmiast, automatycznie i nieodwracalnie usuniesz swój email i nie będziesz już więcej otrzymywał od nas żadnych wiadomości.

 

 

UWAGA - Pieniądze pożyczaj odpowiedzialnie !

Serwis PolecanePozyczki.pl ma Tobie pomoc w wyborze najkorzystniejszej Twoim zdaniem oferty kredytowej (pożyczkowej). Musisz jednak pamiętać, że pożyczone pieniądze trzeba będzie oddać i to z odsetkami. Dlatego korzystaj z kredytów i pożyczek w sposób odpowiedzialny. Jeśli nagle podjąłeś decyzję o zaciągnięciu pożyczki (np. pod wpływem chwilowego impulsu), radzimy abyś wstrzymał się z realizacją swojego planu i przemyślał tą decyzję jeszcze raz, ale tym razem bez emocji i dopiero po 24 godzinach.

Zobacz kiedy nie powinno się brać pożyczki?

 • Zostałeś zwolniony, występuje ryzyko, że zostaniesz bezrobotny lub otrzymałeś wypowiedzenie z pracy
 • Pensja nie wystarcza na pokrycie miesięcznych wydatków
 • Rachunki płacisz z opóźnieniem, potrzebujesz więcej czasu na spłatę
 • Wykonujesz impulsywne, kosztowne zakupy, na które nie możesz sobie pozwolić
 • Kupujesz zbyt łatwo wiele produktów lub usług na raty
 • Masz w użyciu wiele kart kredytowych lub debetowych
 • W twojej rodzinie lub wśród twoich bliskich pojawiają się uzależnienie od alkoholu, hazardu, narkotyków, itp.
 • Masz wiele kredytów i pożyczek

 

 

Polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczek

Pożyczki udzielane są tylko osobom, w stosunku do których stwierdzi się, że są w stanie spłacić pożyczkę. Sprawdzana jest zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Sposób sprawdzania zdolności kredytowej Klienta może się różnić w zależności od firmy pożyczkowej. Osoby ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać dochód (potwierdzony zaświadczeniem od pracodawcy lub oświadczeniem złożonym na piśmie bądź poprzez wniosek kredytowy na stronie internetowej firmy udzielającej pożyczki). Do skorzystania z oferty pożyczkowej, wymagane jest polskie obywatelstwo i posiadanie aktywnego telefonu komórkowego .

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań aby informacje w niniejszym serwisie jak i w biuletynach informacyjnych które wysyłamy emailem do użytkowników którzy o to poproszą, były rzetelne i aktualne. Wiadomości mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Zawsze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego (zaciągnięciu pożyczki, kredytu, umowy leasingu) zapoznaj się bardzo szczegółowo z warunkami produktów u doradcy instytucji finansowej udzielającej pożyczki (kredytu) w oddziałach tychże instytucji finansowych, lub na stronach internetowych tychże firm. Zgodnie z polskim prawem, właściciel serwisu PolecanePozyczki.pl nie ponosi odpowiedzialność za treść informacji reklamowych podmiotów trzecich, czyli banków oraz instytucji finansowych, których produkty promuje. Zanim wypełnisz jakikolwiek formularz na stronie banku czy instytucji finansowej, zapoznaj się dokładnie z treścią polityki prywatności i regulaminem zamieszczonym pod formularzem kontaktowym i innymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej firmy z której masz zamiar skorzystać.

Adres email jaki nam podasz w formularzu kontaktowym, posłuży wyłącznie do przedstawienia ofert pożyczkowych. Szanujemy Twoją prywatność. W każdej wiadomości email znajdziesz link dzięki któremu będziesz mógł samodzielnie usunąć swój adres email z naszej bazy a tym samy nie będziesz dostawał już żadnych wiadomości z naszego serwisu.